Quy trình giải quyết tranh chấp

Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến dịch vụ được kết nối qua Ứng dụng WOW. Các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng WOW do Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của WOW và Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:

Khiếu nại trực tiếp với WOW

Khách hàng có thể khiếu nại về dịch vụ của WOW trực tiếp với WOW. Trong trường hợp này, WOW có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời khách hàng:

Bước 1: Phản hồi với Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam bằng cách gọi điện thoại đến số 1900.633.876, hoặc gửi nội dung tranh chấp, khiếu nại vào email support@wowplus.com.vn, từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của WOW, ngay sau mỗi dịch vụ, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hiệu để WOW tiếp nhận khiếu nại là một (01) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Bước 2: Trong vòng mười (10) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của khách hàng về khiếu nại, WOW sẽ chủ động phối hợp với các bên có liên quan để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại các biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của WOW, thì Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam sẽ phối hợp với các bên để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm cộng tác viên, khách hàng có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Cộng tác viên phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa cộng tác viên và khách hàng. Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến khách hàng và cộng tác viên nếu được các bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Sau khi cộng tác viên và khách hàng đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, cộng tác viên có trách nhiệm thông báo lại cho Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam. Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của Cộng tác viên do cộng tác viên cam kết trong hợp đồng hợp tác, thì Công ty TNHH WOW Plus Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.

Đặt lịch dịch vụ
Tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Check in:
Check out:
Người lớn:
Trẻ em:
Phòng:
Yêu cầu khác:
X